Általános Szerződési Feltételek

A www.online-vevoszerzes.hu weboldal látogatásával, a honlapon szereplő termékek / szolgáltatások megrendelésével elfogadod a jelen szerződési feltételeket. Kérlek, figyelmesen olvasd el.

1) Szerzői jog

A weboldalon szereplő termékek / szolgáltatások / online tanfolyamok, írások a szerzői jogról szóló 1999. LXXVI. hatályos törvény védi, Bányai Balázs szerzői jogi tulajdonát képezi. A honlapon szereplő anyagok közlése bármilyen mértékben jogsértésnek minősül. A honlap látogató elfogadja a szerzői jog törvényének erre vonatkozó előírásait.

A honlap tartalmát képező írások, videók és hanganyagok a szerző írásos jóváhagyása nélkül sem egészében sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, fénymásolást, rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

A szerzői jogról szóló rendelkezések a szerző Facebook oldalára is vonatkoznak (bejegyzések, fotók stb.).(https://www.facebook.com/OnlineVevoszerzes)

2) Vásárlásra vonatkozó rendelkezések

Mint szerző és tulajdonos indoklás nélkül visszautasíthatom a vásárlást/tanfolyami jelentkezést.

Amíg nincs teljesítve a szolgáltatás/termék átadása a jelentkezőt megilleti a 14 napos elállási, illetve szerződésfelmondási jog.

A szolgáltatás teljesítése/ termék átadása után a pénzvisszafizetés nem áll módomban. Ha a résztvevő már megkapta a szolgáltatást/ terméket/ hozzáférést a tanfolyamokhoz, akkor már nem élhet a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási jogával, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik.

A tanfolyamok, tréningek stb. esetén a befizetett előleg csak abban az esetben jár vissza, ha a lemondás egy héttel a tanfolyam időpontja előtt megtörténik. Amennyiben a lemondás  6 napon belül érkezik, az előleget nem áll módomban visszafizetni.

3) Online tanfolyamokra vonatkozó kiegészítő rendelkezések

Online tanfolyamon való részvételre kizárólag a tanfolyami díjat megfizető személy jogosult. A kapott belépési adatokat harmadik félnek tilos átadni. Ennek ellenőrzése folyamatos.

Amennyiben a résztvevő nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, az a tanfolyamból való azonnali kizárást, és jogi következményeket von maga után.

A belépési adatok átadása előtt a jelentkezőt megilleti a 14 napos elállási, illetve szerződésfelmondási jog.

A belépési adatok átadása után a pénzvisszafizetés nem áll módomban. Ha a résztvevő már megkapta a fájlokat (a linket és a jelszót), akkor már nem élhet a 14 napos elállási, vagy szerződésfelbontási jogával, mert ez a jog a teljesítéssel egyidejűleg megszűnik.

Fenntartom a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljek, a honlap elérhetőségét korlátozzam, vagy megszüntessem. Erről a résztvevőt előzetesen tájékoztatom.

4) Jogi rész

A szerződési feltételek módosításának jogát fenntartom magamnak, mint szerző és tulajdonos.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint a szerzői jogról szóló 1999. Évi LXXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2017.09.27-én lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

A tulajdonos jogosult a vásárlási és az Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a honlapon.