I. Adatkezelési tájékoztató

Az online-vevoszerzes.hu oldalt Bányai Balázs e.v. üzemelteti (a továbbiakban Adatkezelő). A vállalkozás székhelye 1133 Budapest, Pannónia u. 102.
Jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján az Adatkezelő eleget tesz az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános adatvédelemről szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR) által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségnek.

Adatkezelő
Cégnév: Bányai Balázs e.v.
Székhely: 1133 Budapest, Pannónia u. 102.
Nyilvántartási szám: 32518718
Adószám: 66191072-2-41
E-mail cím: balazs@online-vevoszerzes.hu
Weboldal: www.online-vevoszerzes.hu

Adatfeldolgozó – Tárhely szolgáltató

Cégnév: Hetzner Online GmbH
Szolgáltató címe: Industriestr. 25. 91710 Gunzenhausen, Deutschland
E-mail: info@hetzner.com
Web: www.hetzner.com

Adatfeldolgozó – Könyvelő

Cégnév: TILEA Tanácsadó Kft.
Szolgáltató székhelye: 2318 Szigetszentmárton, Ifjúság utca 9.)
E-mail cím: info@tilea.hu

Az ügyfél-kapcsolattartás és a jogszabályoknak való megfelelés érdekében a kezelésbe vett adatokat az Adatkezelőn kívül az alábbi jogi személyek ismerhetik meg

  • Octonull Kft. (1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.): A Billingo online rendszer üzemeltetője, az e-számlák kibocsátója
  • Mailchimp hírlevélküldő rendszer, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Az Adatkezelő kijelenti, hogy nem érdekelt és nem is szándékozik személyes adatokat kezelni. Az elsődleges tevékenység és az adatkezelés célja egy termék értékesítése elsősorban magánszemélyek számára, valamint kapcsolattartás. Az Adatkezelő minden jogi és nem jogi személy számára biztosítja a GDPR szerint megillető jogokat. A felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli és tartja nyilván. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan megváltoztassa, különösen akkor ha a jogszabály kötelezővé teszi.

Hírlevélfeliratkozás

Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozottak rendszeres tájékoztatása aktualitásokról, szakmai témákról és vásárlási lehetőségekről.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: a hírlevelek megküldéséhez való hozzájárulásokat visszavonásig, vagy a felhasználói fiók törléséig kezeli.

Honlapon történő regisztráció

Az adatkezelés célja: a regisztráció célja, hogy a tagoknak hozzáférést biztosítson zárt belső tartalmakhoz. A tagsági oldalra a regisztráció útján lehet belépni.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: a regisztrált kérésére történő törlésig.

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása potenciális és meglévő ügyfelek részére.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a kapcsolati űrlapon megadott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig kezeli.

Ügyféladatok kezelése számlázás céljából vásárlás esetén

Az ügyféladatok kezelésének célja: számlakiállítás.
A kezelt adatok köre számlázásnál: név, lakcím, vagy cégnév, székhely
Az adatkezelés időtartama: a számlákon tárolt adatokat a jogszabályokban előírt időtartamokig őrzöm meg. A számlán megadott adatokat a Számviteli törvény által előírtak miatt 8 évig nem lehet törölni.

A regisztrált ügyfél és Vevő jogai

  • tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatai helyesbítését,
  • tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
  • kérheti az adatai felhasználásának a korlátozását,
  • a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti adatai törlését.
  • az Adatkezelő bármely elérhetőségén keresztül panaszt tehet az adatai kezelésével kapcsolatban.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az ügyfél panaszát határidőben nem vizsgálja ki, vagy kötelezettségeinek határidőn belül nem tesz eleget, vagy az ügyfél a választ nem tartja kielégítőnek, akkor jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni a panaszával (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.:5).

II. Az oldalon hivatkozott védjegyek és bejegyzett védjegyek jogosultjai

Google, Google Ads, Google AdWords, Google Analytics, Gmail, YouTube: szöveg és logó a Google Inc. bejegyzett védjegye
Facebook, Instagram: szöveg és logó a Facebook, Inc. bejegyzett védjegye

III. Az e-mailek kezelése

A bejövő levelek minden esetben céges e-mail címre érkeznek, azok magáncélra nem használhatók fel. Ebből következően az Adatkezelő azokat üzleti tevékenységként kezeli, amihez a levél küldője a levél megküldésével járul hozzá.

IV. Cookie/süti tájékoztató

A cookiek/sütik használatának a célja

  • a böngésző és a szerver közötti kapcsolat biztosítása, az illegális hozzáférések kizárása.
  • Az online-vevoszerzes.hu honlap használja a Google Ads és a Facebook Ads remarketing szolgáltatás követő kódjait is, amelynek célja, hogy a felhasználókat személyre szabott hirdetésekkel érhesse el. Ezek a cookie-k letilthatók.

A cookiek/sütik használatának az elutasítása esetén

Nem lehet regisztrálni, illetve nem lehet a tagsági oldalra bejelentkezni.

A Cookiekban/sütikben kezelt adatok és az azokhoz való hozzáférés
Az ideiglenes cookiek mások számára értelmezhetetlenek és csak azt az azonosítót tartalmazzák, amivel a szervert és a böngészőt lehet párosítani.

A cookie-k/sütik élettartama
A Google Analytics, a Google és a Facebook Remarketing cookie élettartama két év az elhelyezésétől számítva.

A cookie-k/sütik törlése
• a két év után azokat a szerver és a böngésző is törli,
• a kilépéskor azok szerver oldali azonosítója azonnal törlésre kerül.

A cookie-k az alábbi információkat szolgáltathatják a rendszer számára
• Munkamenet előzménye, az előző oldal.
• Regisztráció során a felhasználó által bevitt regisztrációs adatokat kezelik, majd a regisztráció után törlődnek.
• Belépés után a felhasználó azonosítását teszi lehetővé egy egyszeri azonosító segítségével.
• Referrer: az előző oldal elérhetősége, ami a „vissza az előző oldalra” funkció működését biztosítja.

V. Közösségi média gombok

Az oldalon „közösségi média gombok” is találhatók, melyek, átirányíthatják a felhasználókat a megnevezett oldalakra.
Az átirányítás után megjelenő odalak adatkezelésére, szabályzataira az Adatkezelőnek nincs ráhatása, nem követi az átirányításokat. Az átirányításokról nem gyűjt és nem is kap információt a közösségi médiától.

VI. GDPR

A weboldal kizárólag olyan adatokat kezel, amiről az érintett tud és a kezeléséhez hozzájárul. Minden érintettnek jogában áll az adatait módosíttatni, elfelejtetni, törölni, korlátozni, azokról tájékoztatást kérni, amelyet az Adatkezelő valamennyi elérhetőségén keresztül kezdeményezhet.