Adatkezelési Tájékoztató

A felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelem és tartom nyilván, a honlapon közzétett „Adatkezelési Tájékoztató”-ban foglaltaknak megfelelően (http://www.online-vevoszerzes.hu/adatkezelesi-tajekoztato).

Személyes adataidat nem teszem közzé, nem adom el, nem adom bérbe és nem is kölcsönözöm más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A regisztráció során tudomásomra jutott személyes adataidat semmilyen körülmények között nem teszem – a Te kifejezett jóváhagyó hozzájárulásod nélkül – más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

Mindent megteszek annak érdekében, hogy személyes adataid ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzöm és biztosítom az online módon gyűjtött információt.

A hírlevélre feliratkozottak adatait hírlevél küldése céljából kezelem. Az adatkezelés célja: a hírlevélre feliratkozottak rendszeres tájékoztatása aktualitásokról, szakmai témákról és vásárlási lehetőségekről. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-125556/2017.